CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL li informa que és titular del website http://www.catalanaserveis.com.
D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL informa de les següents dades:
El titular d'aquesta pàgina web és Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL, amb CIF B08706673 i domicili social en Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL; Travessera de Les Corts 331, 08029 Barcelona inscrita en el Registre Mercantil en el tom 23224, foli 0047, fulla 0047, inscripció 6a.
L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és catser@gmail.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació per les pàgines de Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
Les pàgines web de Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

MODIFICACIONS

Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i serán d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació.
Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'usuari.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.
No obstant això, per a l'accés a la website de Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL
Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i Catalana de Serveis a Col·lectivitats SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de BARCELONA.